homework help high school government research papers wikipedia phd thesis intrusion detection data mining sub cultures and their influences on fashion in the nineties master thesis disclaimer write an essay on rainy season
zde se nacházíte:
Úvod > Služby

Naše služby

Poskytujeme komplexní služby při přípravě a realizaci infrastrukturních staveb. Důraz klademe především na odbornou kvalitu našich výstupů, vysokou přidanou hodnotu pro klienty, udržitelnost a smysluplnost našich řešení. Vytváříme budoucnost.

Projektová příprava staveb

Zajišťujeme kompletní projektovou přípravu infrastrukturních staveb všech velikostí včetně všech souvisejících dokumentací. Zpracujeme dopravní a bezpečnostní posudky, dodáme průzkumy, modely a simulace. Vyhodnotíme ekonomickou návratnost a výnosy staveb. Rádi zpracujeme kompletní vizualizace do fotografií a videa nebo celé interaktivní modely staveb.

Projektová příprava

Dopravní inženýrství a bezpečnost

Vizualizace staveb

Poskytujeme veškeré služby inženýrské a majetkoprávní přípravy staveb. Zastupujeme klienty a pomáháme jim ve všech nezbytných procesech přípravy.

Více informací

Podílíme se na procesu výstavby zajištěním služeb odborného stavebního dozoru nebo správce stavby. Rádi pro klienty zajistíme služby supervize, claim managementu, odborné podpory nebo kompletní řízení stavby.

Více informací

Poskytujeme klientům odborné služby a nezávislé poradenství v oblasti ochrany životního prostředí. Zajišťujeme veškeré průzkumy, monitoringy a posudky dopadů stavby na životní prostředí a v neposlední řadě vykonáváme ekologický dozor na stavbách.

Více informací