dissertation rainer wurms the ernst young business plan guide statistics phd thesis read my college essay phd thesis on operation research english regents essay help vannevar bush 1945 essay ut online homework buy new books
zde se nacházíte:
Úvod > Služby > Dopravní inženýrství a bezpečnost dopravy

Dopravní inženýrství a bezpečnost dopravy

V České republice a na Slovensku zpracováváme všechny typy dokumentací z oblasti dopravního inženýrství a bezpečnosti silničního provozu.

Dopravní inženýrství a bezpečnost dopravy

V České republice a na Slovensku zpracováváme všechny typy dokumentací z oblasti dopravního inženýrství a bezpečnosti silničního provozu.

Naši experti na bezpečnost dopravy se pravidelně účastní mezinárodních evropských projektů, organizují bezpečností semináře, provádí bezpečností audity, inspekce a návrhy bezpečnostních opatření.

V oblasti dopravního inženýrství provádíme veškeré dopravní průzkumy a posudky, vytváříme dopravní modely a mikrosimulace dopravních řešení.

V neposlední řadě poskytujeme klientům analýzy nákladů a výnosů dopravních řešení, multikriteriální analýzy, výpočty finanční návratnosti a další posouzení.

Typickými příklady našich služeb jsou:

  • Dopravní generely územních celků i jednotlivých obcí a měst, včetně cyklistické a pěší dopravy
  • Studie organizace dopravy a dopadů změn organizace dopravy, včetně dopravy v klidu
  • Dopravní průzkumy, měření a vyhodnocení
  • Zpracování dopravních modelů a jejich správa, mikrosimulace dopravních řešení
  • Posudky kapacit profilů pozemních komunikací, křižovatek, průpletových úseků a připojení
  • Posuzování efektivity výstavby komunikací metodou HDM IV, analýza nákladů a přínosů (CBA)
  • Pasporty komunikací a dopravního značení
  • Bezpečnostní audity a inspekce
  • Řešení nehodových lokalit

Naši experti na dopravní inženýrství a bezpečnost dopravy jsou součástí útvaru projektové přípravy lokalizovaní na pracovištích v Brně pro Českou republiku a v Bratislavě pro Slovensko.

ředitel útvaru projektové přípravy staveb

Štěpán Svoboda

Tel.: +420 602 421 244

E-mail: s.svoboda@hbh.cz

Vybrané projekty

Za více než 25 let existence společnosti HBH Projekt jsme klientům odevzdali stovky úspěšně dokončených projektů pokrývající široké spektrum našich služeb.