zde se nacházíte:
Home > Projects

Project detail

Project type

Název projektu

Rekonstrukce městských komunikací a mostu přes Labe, Dvůr Králové nad Labem

Klient

Město Dvůr Králové nad Labem

Konzultant

HBH Projekt spol. s r.o.

Charakteristika projektu

Rekonstrukce městské dopravní infrastruktury ve Dvoře Králové nad Labem sestávala z opravy ulic Legionářské a 17. listopadu a několika na ně navazujících křižovatek a také rekonstrukce mostu přes Labe.

Rekonstrukce ulic 17. listopadu a Legionářské 

Celková délka úpravy obou ulic byla navržena  1 114,0 m, kategorie vozovky MS 9/60. Průsečná křižovatka ulic 17.listopadu, Legionářské, Dukelské a Švehlovy byla v rámci rekonstrukce provedena jako malá okružní křižovatka. V rámci stavby byla provedena úprava stávajícího odvodnění komunikace. Součástí stavby byly také přeložky dotčených inženýrských sítí.

Rekonstrukce křižovatky Denisovo náměstí a oprava mostu přes Labe

Předmětem stavby byla rekonstrukce původní provizorní okružní křižovatky na Denisově náměstí a oprava navazujícího mostního objektu přes Labe. Nová definitivní okružní křižovatka byla navržena o vnějším poloměru R=19,5m a vnitřním poloměru R=11,5m. Součástí stavby bylo napojení okružní křižovatky čtyřmi rameny na stávající komunikace, provedení jednostranného autobusového zálivu na ul. Benešovo nábřeží a oprava propojovací komunikace mezi ulicemi 28.října a Heydukovou. Mezi ulicemi Benešovo nábřeží a ulicí 28. října bylo provedeno samostatné pravé odbočení.

Selected projects

During last 25 years of our company we delivered hundreds of successfuly completed projcets covering broad range of our expertise..