zde se nacházíte:
Úvod > Projekty

Detail projektu

Typ projektu

Název projektu

Rekonstrukce městských komunikací a mostu přes Labe, Dvůr Králové nad Labem

Klient

Město Dvůr Králové nad Labem

Konzultant

HBH Projekt spol. s r.o.

Charakteristika projektu

Rekonstrukce městské dopravní infrastruktury ve Dvoře Králové nad Labem sestávala z opravy ulic Legionářské a 17. listopadu a několika na ně navazujících křižovatek a také rekonstrukce mostu přes Labe.

Rekonstrukce ulic 17. listopadu a Legionářské 

Celková délka úpravy obou ulic byla navržena  1 114,0 m, kategorie vozovky MS 9/60. Průsečná křižovatka ulic 17.listopadu, Legionářské, Dukelské a Švehlovy byla v rámci rekonstrukce provedena jako malá okružní křižovatka. V rámci stavby byla provedena úprava stávajícího odvodnění komunikace. Součástí stavby byly také přeložky dotčených inženýrských sítí.

Rekonstrukce křižovatky Denisovo náměstí a oprava mostu přes Labe

Předmětem stavby byla rekonstrukce původní provizorní okružní křižovatky na Denisově náměstí a oprava navazujícího mostního objektu přes Labe. Nová definitivní okružní křižovatka byla navržena o vnějším poloměru R=19,5m a vnitřním poloměru R=11,5m. Součástí stavby bylo napojení okružní křižovatky čtyřmi rameny na stávající komunikace, provedení jednostranného autobusového zálivu na ul. Benešovo nábřeží a oprava propojovací komunikace mezi ulicemi 28.října a Heydukovou. Mezi ulicemi Benešovo nábřeží a ulicí 28. října bylo provedeno samostatné pravé odbočení.

Vybrané projekty

Za více než 30 let existence společnosti HBH Projekt jsme klientům odevzdali stovky úspěšně dokončených projektů pokrývající široké spektrum našich služeb..