zde se nacházíte:
Úvod > Kto sme > Naše poslanie

Poslanie

Naše poslanie

Uvedomujeme si, že výsledky našej práce budú v sídlach i v krajine viditeľné po dlhé desiatky rokov. Berieme vážne toto privilégium a pristupujeme veľmi zodpovedne k svojej úlohe pri vytváraní tých najväčších stavieb, aké v našej dobe vznikajú. 

Pri rokovaniach  s našimi partnermi vždy hájime riešenia rozumné, hospodárne a elegantné. Snažíme sa, aby veľké dopravné stavby neboli  ohromnými a nákladnými pomníkmi svojich tvorcov, ale predovšetkým užitočnými služobníkmi verejnosti.

Svojou činnosťou sa usilujeme o to, aby technická kvalita našej verejnej dopravnej infraštruktúry vyrovnala a predstihla najvyššie európske štandardy a aby vznikali diela, ktoré budú slúžiť bezchybne po mnoho desaťročí a budú dokladom špičkovej úrovne našich ľudí a inšpiráciou ďalším generáciám inžinierov."

 

Ing. Radovan Hrnčíř
riaditeľ spoločnosti