zde se nacházíte:
Úvod > Projekty

Detail projektu

Typ projektu

Název projektu

D35 Časy - Ostrov, pilotní projekt BIM – PDPS

Klient

ŘSD ČR

Konzultant

HBH Projekt spol. s r.o.

Charakteristika projektu

Zadáním projektu bylo převedení vybraných částí již dříve vypracované dokumentace PDPS stavby D35 Časy – Ostrov do podoby informačního modelu stavby (BIM). Jedná se o novostavbu čtyřpruhové dálnice kategorie D(R)25,5/120. Pro tvorbu informačního modelu stavby byly Objednatelem ŘSD ČR vybrány tři dílčí úseky dálnice D35 o celkové délce 2970 m. Součástí projektu byla 1 MÚK (SO 111 – MÚK Dašice), 1 dálniční most (SO 214 - Most na R35 přes železniční stanici Uhersko v km 28,773 – 28,960; délka mostu 201,65 m, délka přemostění 170) a oboustranná odpočívka Dolní Roveň (SO 113 – Odpočívka levá a SO 114 – Odpočívka pravá). Součástí projektu byla dála přeložka silnice II. třídy, vč. jednoho mostního objektu, účelové komunikace podél trasy dálnice, přeložky inženýrských sítí, odvodnění dálnice, protihluková stěna, veřejné osvětlení odpočívek, vegetační úpravy MÚK Dašice a oplocení dálnice. Součástí plnění bylo dále ověření možností zpracování harmonogramu výstavby (4D), tvorba automatického výkazu výměr (5D) a dále ověření a připomínkování metodik SFDI, ŘSD ČR a ČAS.

Vybrané projekty

Za více než 30 let existence společnosti HBH Projekt jsme klientům odevzdali stovky úspěšně dokončených projektů pokrývající široké spektrum našich služeb..