zde se nacházíte:
Úvod > Projekty

Detail projektu

Typ projektu

Název projektu

Vizualizace rychlostní silnice R55, stavba R5506 – Spytihněv

Konzultant

HBH Projekt spol. s r.o.

Charakteristika projektu

Vizualizace stavby začíná ještě v katastru města Napajedla avšak hlavním úkolem bylo znázornit varianty průchodu plánované D55 (dříve R55) kolem obce Spytihněv. Výsledná animace je poměrně dlouhá, jsou zde zpracovány tři varianty a graficky znázorněny dopady hlukového zatížení a emisí. Je to jedna z prvních vizualizací, kterou jsme v naší společnosti zpracovávali.

Videogalerie

D55 stavba 5506 Spytihněv

Vybrané projekty

Za více než 30 let existence společnosti HBH Projekt jsme klientům odevzdali stovky úspěšně dokončených projektů pokrývající široké spektrum našich služeb..