zde se nacházíte:
Home > Projects

Project detail

Project type

Název projektu

Vizualizace rychlostní silnice R55, stavba R5506 – Spytihněv

Konzultant

HBH Projekt spol. s r.o.

Charakteristika projektu

Vizualizace stavby začíná ještě v katastru města Napajedla avšak hlavním úkolem bylo znázornit varianty průchodu plánované D55 (dříve R55) kolem obce Spytihněv. Výsledná animace je poměrně dlouhá, jsou zde zpracovány tři varianty a graficky znázorněny dopady hlukového zatížení a emisí. Je to jedna z prvních vizualizací, kterou jsme v naší společnosti zpracovávali.

Videogallery

Selected projects

During last 25 years of our company we delivered hundreds of successfuly completed projcets covering broad range of our expertise..