zde se nacházíte:
Úvod > Projekty

Detail projektu

Typ projektu

Název projektu

II/357 Dalečín - Unčín, PD

Charakteristika projektu

PD ve stupních DUR, DSP, PDPS stanovila způsob rekonstrukce stávající silnice II/357, a to ve stísněných poměrech na břehu řeky Svratky.

Koridor komunikace je zleva vymezen korytem řeky, zprava příkrým svahem. Požadavky zadavatele na úpravu směrových poměrů a rozšíření na normové kategorijní uspořádání (S 7,5/50) se podařilo splnit.

Konzultant

HBH Projekt spol. s r.o.

Klient

Kraj Vysočina

Vybrané projekty

Za více než 30 let existence společnosti HBH Projekt jsme klientům odevzdali stovky úspěšně dokončených projektů pokrývající široké spektrum našich služeb..