zde se nacházíte:
Home > Projects

Project detail

Project type

Název projektu

II/357 Dalečín - Unčín, PD

Charakteristika projektu

PD ve stupních DUR, DSP, PDPS stanovila způsob rekonstrukce stávající silnice II/357, a to ve stísněných poměrech na břehu řeky Svratky.

Koridor komunikace je zleva vymezen korytem řeky, zprava příkrým svahem. Požadavky zadavatele na úpravu směrových poměrů a rozšíření na normové kategorijní uspořádání (S 7,5/50) se podařilo splnit.

Konzultant

HBH Projekt spol. s r.o.

Klient

Kraj Vysočina

Selected projects

During last 25 years of our company we delivered hundreds of successfuly completed projcets covering broad range of our expertise..