zde se nacházíte:
Úvod > Projekty

Detail projektu

Typ projektu

Název projektu

Okružní křižovatka Petrské nám. Prostějov

Klient

Město Prostějov

Konzultant

HBH Projekt spol. s r.o.

Charakteristika projektu

Předmětem stavby byla přestavba původní průsečné křižovatky v prostoru Petrského náměstí v Prostějově na křižovatku okružní. Zvolena byl moderní typologie tzv. spirálové okružní křižovatky.

Na místě nevyhovující původní průsečné křižovatky byla na Petrském náměstí navržena okružní křižovatka o vnějším průměru 39 m se středovým ostrůvkem nepravidelného půdorysu. Součástí středového ostrůvku je dlážděný prstenec šířky 2,0 m. Okružní křižovatka byla navržena se spirálovitým uspořádáním jízdních pruhů na okružním jízdním pásu, který je mezi ulicemi Újezd a Wolkerova dvoupruhový, zbývající část okružního pásu je jednopruhová. Šířka vozovky okružního živičného jízdního pruhu je 4,5 m (poměr 1:2,25), Šířka vjezdů a výjezdů je min. šířky 4,0 m.

Do okružní křižovatky je zaústěno pět paprsků komunikací, na nichž jsou jízdní pruhy vjezdových a výjezdových větví odděleny zvýšenými směrovacími ostrůvky, které u přechodů pro pěší  slouží i jako ochranné ostrůvky. Vjezdy a výjezdy křižujících se komunikací jsou převážně jednopruhové, ulice Újezd má z kapacitních důvodů vjezd dvoupruhový a jednosměrná ulice Sádky umožňuje pouze vjezd do křižovatky. 

V rámci stavby byly realizovány také nové komunikace pro pěší. Přechody pro chodce jsou osvětleny. V ulicích Sádky a Jihoslovanská s propojením na ulici Dolní je navržena cyklistická stezka. V úseku podél ulice Dolní od přechodu pro chodce po dům č. p. 2140 je navržena smíšená stezka pro chodce a cyklisty. Součástí stavby jsou také přeložky dotčených inženýrských sítí.

Návrh okružní křižovatky byl ověřen také z hlediska bezpečnosti silničních provozu metodou tzv. bezpečnostního auditu, který byl vypracován pracovníky Ateliéru dopravního inženýrství a bezpečnosti dopravy naší společnosti.

Vybrané projekty

Za více než 30 let existence společnosti HBH Projekt jsme klientům odevzdali stovky úspěšně dokončených projektů pokrývající široké spektrum našich služeb..