zde se nacházíte:
Úvod > Projekty

Detail projektu

Typ projektu

Název projektu

Studie organizace dopravy - Svitavy, Předměstí

Charakteristika projektu

Předmětem studie byla analýza stávajícího stavu dopravy v definované oblasti ve městě Svitavy. Součástí studie byla rovněž speciální bezpečnostní inspekce stávajícího stavu komunikací. V rámci studie bylo provedeno měření rychlostí projíždějících vozidel na 2 profilech silnice I/34 a následně byl proveden ideový návrh vjezdového ostrůvku na silnici I/34.

Konzultant

HBH Projekt spol. s r.o.

Klient

MÚ Svitavy

Vybrané projekty

Za více než 30 let existence společnosti HBH Projekt jsme klientům odevzdali stovky úspěšně dokončených projektů pokrývající široké spektrum našich služeb..