zde se nacházíte:
Úvod > Projekty

Detail projektu

Typ projektu

Název projektu

Silniční dopravní model Jihomoravského kraje

Klient

ŘSD ČR, Správa Ostrava

Konzultant

HBH Projekt spol. s r.o.

Charakteristika projektu

Od roku 2001 provádíme správu a pravidelnou aktualizaci dopravního modelu ŘSD pro Jihomoravský kraj.

Počátky historie dopravního modelu Jihomoravského kraje se datují k roku 1998. Tehdy vznikl dopravní model okresů Brno-město, Brno-venkov a Blanska. V roce 2001 došlo k rozšíření dopravního modelu o ostatní okresy na území kraje.

Dopravní model je majetkem ŘSD ČR a naše společnost zajišťuje jeho pravidelnou aktualizaci od roku 2001 až do současnosti. V roce 2006 bylo provedeno celkové přepracování modelu na základě údajů ze 190 směrových dopravních  průzkumů na území celého Jihomoravského kraje. Kalibrace hodnot intenzit dopravy byla provedena na údaje sčítání dopravy ŘSD ČR 2005 a údaje zjištěné při vlastních průzkumech. Poslední významná aktualizace se uskutečnila v roce 2009 z podkladů zpracovaných pro dokumentaci ZÚR Jihomoravského kraje.

Síť tohoto modelu zahrnuje všechny úseky dálnic, silnic I. a II. třídy a většinu silnic III. třídy na území Jihomoravského kraje. Tento model zahrnuje i aktualizovanou základní komunikační síť města Brna, zjednodušenou síť naší republiky a příhraničních oblastí Rakouska i Slovenska. Rozsah dopravního modelu tak umožňuje zohlednit zásadní změny v komunikačním systému za hranicemi Jihomoravského kraje do zatížení jeho silniční sítě.

Model prokázal svůj nezastupitelný význam  například při hledání optimální polohy silnic R43 a R55, při řešení návrhu výhledové sítě v brněnské aglomeraci či při posouzení vlivu využití potenciálu rozvojového území v okolí města Brna.