zde se nacházíte:
Úvod > Projekty

Detail projektu

Typ projektu

Název projektu

Vizualizace silnice III/00351 a protipovodňového opatření

Konzultant

HBH Projekt spol. s r.o.

Charakteristika projektu

Vizualizace rekonstrukce ulic Wittgensteinovy, Tovární, Holické, přeložky mostu u plynárny a obtokového kanálu na levém břehu řeky Moravy.

Předmětem zpracování vizualizace, bylo relativně malé území, oproti běžným liniovým stavbám, v centru města Olomouce. Díky tomu bylo možné a taky žádoucí, detailněji zpracovat stávající zástavbu.

Videogalerie

Vizualizace III/00351 Olomouc

Vybrané projekty

Za více než 30 let existence společnosti HBH Projekt jsme klientům odevzdali stovky úspěšně dokončených projektů pokrývající široké spektrum našich služeb..