zde se nacházíte:
Home > Projects

Project detail

Project type

Název projektu

Vizualizace silnice III/00351 a protipovodňového opatření

Konzultant

HBH Projekt spol. s r.o.

Charakteristika projektu

Vizualizace rekonstrukce ulic Wittgensteinovy, Tovární, Holické, přeložky mostu u plynárny a obtokového kanálu na levém břehu řeky Moravy.

Předmětem zpracování vizualizace, bylo relativně malé území, oproti běžným liniovým stavbám, v centru města Olomouce. Díky tomu bylo možné a taky žádoucí, detailněji zpracovat stávající zástavbu.

Videogallery

Selected projects

During last 25 years of our company we delivered hundreds of successfuly completed projcets covering broad range of our expertise..