zde se nacházíte:
Home > Projects

Project detail

Project type

Název projektu

Rekonstrukce areálu firmy Skanska v Pardubicích

Klient

SKANSKA DS a. s.

Konzultant

Charakteristika projektu

Předmětem stavby byla komplexní rekonstrukce areálu fy SKANSKA v Pardubicích.

V rámci stavby byly vyprojektovány a následně realizovány stavební objekty řešící úpravy těchto součástí areálu:

  • rekonstrukce stávající a novostavba další administrativní budovy vč. spojovacího krčku ve 2. NP 
  • sklady stavební oceli a hořlavých kapalin
  • shromaždiště nebezpečných odpadů
  • příjezdové komunikace
  • vnitroareálové komunikace a odstavné a parkovací plochy
  • oplocení areálu včetně dálkově ovládaných posuvných bran a části řešené formou protihlukové stěny 
  • veškeré přípojky a přeložky inženýrských sítí (vodovod, splašková a dešťová kanalizace vč. odlučovače ropných látek a požární nádrže, přípojky a rozvody NN a VO a přípojka horkovodu)

Selected projects

During last 25 years of our company we delivered hundreds of successfuly completed projcets covering broad range of our expertise..