zde se nacházíte:
Home > Who we are > Who we support

Who we support

Supported projects

[Translation in progress]

Juniorstav

Mezinárodní odbornou konferenci postgraduálních studentů stavebního inženýrství, pořádanou každoročně Stavební fakultou Vysokého učení technického v Brně, podporujeme již po řadu let.

http://www.juniorstav.cz

 

Silniční mosty a lávky

Finančně jsme podpořili vydání reprezentativní fotografické publikace, jejímž editorem je Ing. Milan Vaisar. Kniha prezentuje chronologický přehled 130 konstrukčně a technologicky pozoruhodných realizací mostů v ČR postavených za posledních 100 let.

Řada z prezentovaných staveb byla projekčně připravena v našich ateliérech.

 

Krok za krokem na cestě do školy

Pořadatelem dětské soutěže zaměřené na bezpečnost dětí v silničním provozu byl ve spolupráci s kanceláří Brno Zdravé město, Policií ČR a dalšími partnery náš ateliér dopravního inženýrství.