zde se nacházíte:
Home > Services > Ecology

Ecology

Our ability to provide sustainable solutions is supported by the team of our ecological experts, who provide a wide range of services and independent consultancy in the field of environmental protection, environmental assessments, monitoring and supervision.

Ecology

[Translation in progress] V České a Slovenské republice zajišťujeme klientům komplexní služby v oblasti ochrany životního prostředí. Naši experti poskytují klientům veškeré služby související s ochranou životního prostředí při výstavbě, počínaje průzkumy, přes posudky dopadů výstavby na životní prostředí, ekologický dozor při výstavbě až po monitoring stavby po jejím dokončení.

Týmy našich specialistů se podílí na rozvoji ochrany životního prostředí v rámci České a Slovenské republiky, podílí se na vědeckých výzkumech a na nastavení stavebního procesu ve vztahu k životnímu prostředí. Naším cílem je efektivní výstavba s ohledem na udržitelnost prostředí, ve kterém žijeme.

Krom jiného naši experti navrhují potřebná opatření pro zajištění migračních tras živočichů v návaznosti na výstavbu, zmírnění dopadů na životní prostředí, ochranu proti hluku nebo kompenzační opatření nutná pro udržitelný rozvoj.

Typickými výsledky naší práce jsou:

  • Přírodovědné průzkumy a migrační studie, biologická hodnocení
  • Posouzení vlivu stavebního záměrů, návrhy kompenzačních opatření
  • Oznámení, Dokumentace a Posudky EIA
  • Vyhodnocení vlivů koncepcí a územních plánů na životní prostředí (SEA) 
  • Ekologický dozor při realizaci staveb
  • Monitoring životního prostředí před výstavbou, během výstavby a po výstavbě
  • Podklady pro financování staveb ze zdrojů EU

Ekologické služby zajišťuje v rámci naší společnosti útvar ekologie a to na stavbách a stavebních záměrech po celé České a Slovenské republice s přesahy do okolních států.

Director of Environmental Division

Tomáš Šikula

Phone: +420 605 536 053

E-mail: t.sikula@hbh.cz

https://cz.linkedin.com/in/tomáš-šikula-83a69990

Selected projects

During last 25 years of our company we delivered hundreds of successfuly completed projcets covering broad range of our expertise.