zde se nacházíte:
Home > Projects

Project detail

Project type

Název projektu

Třída 1. máje - most M7 přes Mlýnský potok v Olomouci

Investor

Město Olomouc

Zhotovitel

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc

Charakteristika projektu

Zpracování realizační dokumentace opravy mostního svršku včetně tramvajové koleje. Dodání výkresů a pokrytí mostovky v reakci na zjištěné skutečnosti po odbourání stávající konstrukce.

Technické údaje

Rekonstrukce mostního svršku mostu včetně tramvajové trati. Provedení rekonstrukce po polovinách pro zachování průjezdu náhradní autobusové dopravy MHD. Řešení uložení stávajících kabelových sítí v nové konstrukci bez jejich přeložení.

Konzultant

HBH Projekt spol. s r.o.

Klient

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc