zde se nacházíte:
Úvod > Kto sme > Sponzoring

Podporujeme

Podporené projekty

Juniorstav

Medzinárodnú odbornú konferenciu postgraduálnych študentov stavebného inžinierstva, usporadúvanú každoročne Stavebnou fakultou Vysokého učení technického v Brne, podporujeme už niekoľko rokov.

http://www.juniorstav.cz

 

Cestné mosty a lávky

Finančne sme podporili vydanie reprezentatívnej fotografickej publikácie, ktorej editorom je Ing. Milan Vaisar. Kniha prezentuje chronologický prehľad 130 konštrukčne a technologicky pozoruhodných realizácií mostov v ČR postavených za posledných 100 rokov.

Množstvo prezentovaných stavieb bola projekčne pripravená v našich ateliéroch.

 

Krok za krokom na ceste do školy

Usporiadateľom detskej súťaže zameranej na bezpečnosť detí v cestnej prevádzke bol v spolupráci s kanceláriou Brno Zdravé mesto, Políciou ČR a ďalšími partnermi náš ateliér dopravného inžinierstva.