zde se nacházíte:
Úvod > Kto sme > O spoločnosti

O spoločnosti

História spoločnosti

HBH Projekt spol. s r.o. je súkromná česká spoločnosť. Spoločnosť bola úradne založená na jeseň v roku 1991 v Brne tromi inžiniermi, ktorí sú do dnešného dňa vlastníkmi spoločnosti. Reálne fungovanie spoločnosti začalo na jar v roku 1992. Predovšetkým postupným organickým rastom a príležitostnými akvizíciami firma vyrástla na súčasnú veľkosť združujúcu viac ako 200 odborníkov.

Kľúčové časové okamžiky histórie našej spoločnosti je možné zhrnúť do nasledujúcich bodov:

 • 1991 - Založenie spoločnosti tromi brnianskymi inžiniermi Radovanom Hrnčířom, Ivanom Budíkom a Otakarom Hornochom
 • 1992 - Zahájenie fungovania spoločnosti
 • 1996 - Zriadenie spoločnosti SHB a.s. spoločnými vlastníkmi sú HBH Projekt a firma Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
 • 2001 - Založenie pracoviska v Ostrave a zahájenie poskytovania činnosti dozoru na stavbách
 • 2003 - Založenie organizačnej zložky na Slovensku
 • 2006 - Akvizícia majority v spoločnosti Link projekt s.r.o.
 • 2007 - Zahájenie fungovania pracoviska v Banskej Bystrici, významný rozvoj slovenskej časti spoločnosti
 • 2008 - Akvizícia spoločnosti Dopravní stavby PROJEKCE a zahájenie fungovania pobočky v Olomouci
 • 2011 - Po spoločnej dohode vlastníkov HBH Projekt predáva svoju časť podielu vo firme SHB a.s., spoločnosť HBH Projekt tak naďalej nie je so spoločnosťou SHB a.s. majetkovo prepojená
 • 2015 - Zriadenie pobočky spoločnosti v Prahe

Majetková štruktúra

V súčasnej chvíli je konečné 100% vlastníctvo firiem v skupine HBH Projekt u aktívnych zamestnancov  spoločnosti. Aktuálna majetková štruktúra našej skupiny je nasledujúca:

 • HBH Projekt spol. s r.o. - materská spoločnosť a základný právnický subjekt podnikania spoločnosti HBH Projekt (vlastníctvo Radovan Hrnčíř 33,33%, Ivan Budík 33,33%, Otakar Hornoch 33,33%)
 • HBH Projekt spol. s r.o. – organizačná zložka Slovensko - Spoločnosť HBH Projekt podniká na Slovensku formou svojej organizačnej zložky
 • Link projekt s.r.o. - Dcérska spoločnosť špecializovaná na navrhovanie mostov a inžinierskych konštrukcií, statiku a dynamiku stavieb. (majoritné vlastníctvo spoločnosťou HBH Projekt) - číst více
 • Dopravní stavby PROJEKCE s.r.o. - Dcérska spoločnosť špecializovaná na dopravnú infraštruktúru. (100% vlastníctvo spoločnosťou HBH Projekt) - číst více
 • ADIAS s.r.o. - Dcérska spoločnosť bola už plne integrovaná do štruktúry materskej firmy. (100% vlastníctvo spoločnosťou HBH Projekt)