zde se nacházíte:
Úvod > Kto sme > Organizačná štruktúra

Organizačná štruktúra

Organizačná štruktúra

Naša štruktúra

Činnosť našej spoločnosti je vykonávaná cez štyri odborné útvary spoločnosti, a to na všetkých trhoch, na ktorých pôsobíme. Jednotlivé projekty sú spracovávané odborníkmi naprieč týmito útvarmi.

Kde pracujeme

Služby našej spoločnosti poskytujeme po celom svete, našimi primárnymi trhmi sú Česká a Slovenská republika. 

Česká republika

Česká republika je našim materským trhom už od roku 1992. V rámci ČR zamestnávame takmer 200  expertov podieľajúcich sa na dodaní nami poskytovaných služieb. V ČR pôsobíme na stálych pracoviskách v 4 veľkých mestách a takmer desiatke dočasných pracoviskách na stavbách.

Od založenia spoločnosti zostáva sídlo spoločnosti a primárne obchodné zastúpenie pre Českú republiku v Brne. Sekundárne obchodné zastúpenie našej spoločnosti pre Českú republiku je zabezpečené cez  riaditeľov pobočiek v Olomouci a Prahe. 

Slovenská republika

Viac ako 15 rokov pôsobíme stálym zastúpením prostredníctvom organizačnej zložky na slovenskom trhu, kde zamestnávame takmer 50 expertov. V rámci Slovenska pôsobíme na dvoch stálych pracoviskách a niekoľkých dočasných pracoviskách na stavbách.

Primárne obchodné zastúpenie našej spoločnosti na Slovensku je zabezpečené cez riaditeľa organizačnej zložky v Banskej Bystrici. 

Svet

Od založenia spoločnosti vyhľadávame možnosti medzinárodnej spolupráce a možnosti poskytovania našich služieb klientom po celom svete. Za dobu fungovania našej spoločnosti máme desiatky takýchto skúseností z Európy, Afriky i Ázie. 

Primárne obchodné zastúpenie našej spoločnosti po svete je v Brne.

Vedúci pracovníci

generální ředitel a jednatel společnosti

Ondřej Budík

Tel.: +420 737 823 852

E-mail: o.budik@hbh.cz

https://www.linkedin.com/in/ond%C5%99ej-bud%C3%ADk-1431b074/

obchodní ředitelka

Michala Hrnčířová

Tel.: +420 603 411 350

E-mail: m.hrncirova@hbh.cz

riaditeľ organizačnej zložky Slovensko

Viliam Piták

Tel.: +421 918 378 579

E-mail: v.pitak@hbhprojekt.sk

https://www.linkedin.com/in/viliam-pit%C3%A1k-3375a7a2/

ředitel útvaru projektové přípravy staveb

Štěpán Svoboda

Tel.: +420 602 421 244

E-mail: s.svoboda@hbh.cz

ředitelka útvaru inženýrské přípravy staveb

Alena Damková

Tel.: +420 733 145 999

E-mail: a.damkova@hbh.cz

ředitel útvaru dozorování staveb

Dominik Adler

Tel.: +420 602 526 062

E-mail: d.adler@hbh.cz

https://www.linkedin.com/in/dominik-adler/

ředitel útvaru ekologie

Tomáš Šikula

Tel.: +420 605 536 053

E-mail: t.sikula@hbh.cz

https://cz.linkedin.com/in/tomáš-šikula-83a69990

ředitel útvaru kontroly a jednatel společnosti

Radovan Hrnčíř

Tel.: +420 603 452 696

E-mail: r.hrncir@hbh.cz