zde se nacházíte:
Úvod > Projekty

Detail projektu

Typ projektu

Konzultant

HBH Projekt spol. s r.o.

Klient

ŘSD ČR, Závod Brno

Název projektu

D1 01313, 2. etapa - vypracování podkladů, včetně žádosti o stanovisko dle § 82a zákona č.114/1992 Sb.

Charakteristika projektu

Dálnice D1, stavba 01313 Připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1, 2.etapa - Příprava žádosti a podkladů pro jednotné závazné stanovisko k zásahu do přírody a krajiny podle liniového zákona.

Grafické přílohy