zde se nacházíte:
Úvod > Projekty

Detail projektu

Typ projektu

Název projektu

III/2722 Semice, rekonstrukce, PD

Klient

Pontex, spol. s r.o.

Konzultant

HBH Projekt spol. s r.o.

Charakteristika projektu

Dokumentace řeší rekonstrukci silnice III/2722, která tvoří průtah obci Semice. Silnice je vedena z velké část v intravilánu a z části v extravilánu. Celková délka rekonstruovaného úseku je cca 3,2 km.

Rekonstrukce silnice spočívá v homogenizaci šířkového uspořádání komunikace, doplnění komunikací pro pěší dle možností vzhledem ke stávající zástavbě a občanské vybavenosti a rekonstrukci stávajících zastávek autobusů. Cílem rekonstrukce je hlavně zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy a realizovat taková stavební opatření, aby byl dopravní prostor zpřístupněn i osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Z důvodu bezpečnosti, jsou na začátku a na konci obce umístěné vjezdové brány, které mají zamezit přenosu vysokých rychlostí z extravilánu do intravilánu. 

Na základě diagnostického průzkumu vozovky byl navržen optimální způsob rekonstrukce komunikace. Rekonstrukce silnice v řešeném rozsahu spočívá z části v kompletní výměně vozovky, tj. odstranění stávajících asfaltových a podkladních vrstev vozovky a následně ve vybudování nové konstrukce vozovky vzhledem k intenzitám na dané komunikaci (ZÚ-km 1,780) a z části z výměny krytu a recyklace podkladné vrstvy (km 1,780-KÚ).

Vybrané projekty

Za více než 30 let existence společnosti HBH Projekt jsme klientům odevzdali stovky úspěšně dokončených projektů pokrývající široké spektrum našich služeb..