zde se nacházíte:
Úvod > Projekty

Detail projektu

Typ projektu

Název projektu

Rýchlostná cesta R4 Prešov – severný obchvat (I. etapa)

Klient

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Konzultant

Združenie „R4 Prešov“ zastoupené HBH Projekt spol. s r.o.

Charakteristika projektu

Jedná se o stavbu rychlostní silnice R4 v úseku severního obchvatu města Prešov s funkcí vyloučeni tranzitní dopravy vedené v současnosti v průtahu Prešovem. 

Stavba je I. etapou severního obchvatu Prešova v úseku od napojení na dálnici D1 po křižovatku. Jedná se o úsek s nejvyšší dopravní intenzitou, po jehož realizaci se vyloučí tranzitní doprava ze silnice I/68 z centrální městské zóny jako i přímé napojeni silnice I/68 na D1 a R4.

Technická data

Stavba zahrnuje vlastní objekt rychlostní silnice R4 v délce 4,3 km, který je navržen v kategorii R24,5/100 a přeložku silnice I/68, která je navržena v kategorii C 22,5/80. Dále stavba zahrnuje objekty přístupových cest k portálům tunelu Bikoš a vyvolané přeložky dotčených komunikací a cest.

Součástí stavby je mimoúrovňová křižovatka Prešov – sever (R4 x I/68).

K nejvýznamnějším objektů se řadí tunel Bikoš (délka 1164 m).

Na rychlostní silnici R4 jsou navrženy 3 mosty (nejvýznamnější mosty – most o 8 polích přes údolí s řekou Torysou délky 468 m), na silnici I/68 1 most, na větvích křižovatky Prešov – sever 3 mosty, na přístupové cestě k portálu tunelu 2 mosty, celkem 9 mostů.

Stavba dále obsahuje objekty zdí, protihlukové stěny, veřejného osvětlení, vegetačních úprav, informačního systému a přeložky vodního toku.

Odvedení dešťové vody z vozovky R4 a ze silnice I/68 je navrženo dešťovou kanalizaci, voda bude před vyústěním do recipientů přečištěná.

Součástí stavby jsou přeložky stávajících inženýrských sítí – nadzemní vedení VVN, VN a NN, kabely telefonních vedení, kabely drážní, vodovody, kanalizace, plynovody.

Vybrané projekty

Za více než 30 let existence společnosti HBH Projekt jsme klientům odevzdali stovky úspěšně dokončených projektů pokrývající široké spektrum našich služeb..