zde se nacházíte:
Úvod > Projekty

Detail projektu

Typ projektu

Název projektu

III/32426 Nechanice - Hrádek, vypracování PD a výkon AD pro Město Nechanice

Klient

Město Nechanice 

Konzultant

HBH Projekt spol. s r.o.

Charakteristika projektu

Zakázka pro město Nechanice-rekonstrukce intravilánu, jako dílčí část komplexního projektu pro Královohradecý kraj v rámci rekonstrukce průtahu sil. III/32426 mezi obcemi Nechanice - Hrádek .Stavba zahrnuje rekonstrukci stávajících chodníků podél silnice III/32426, úpravu stávajících zastávek autobusové dopravy, stavbu nových parkovacích stání a úpravu stávající zeleně. Součástí stavby je rekonstrukce a doplnění stávajícího systému veřejného osvětlení, včetně nesvětlení nového přechodu pro chodce a místa pro přecházení. Řeší se také svedení srážkových vod ze střech přilehlých nemovitostí pomocí podpovrchových dešťových svodů.

Vybrané projekty

Za více než 30 let existence společnosti HBH Projekt jsme klientům odevzdali stovky úspěšně dokončených projektů pokrývající široké spektrum našich služeb..