zde se nacházíte:
Úvod > Služby > Projektovanie

Projektová príprava

V oblasti projektovej prípravy stavieb sme schopní pripraviť projekty všetkých stupňov i rozsahu. Projektujeme jednorazové drobné úpravy, ktoré sú súčasťou dopravných a inžinierskych stavieb, rovnako tak komplexné novostavby celých diaľničných úsekov.

Projektová príprava

V oblasti projektovej prípravy stavieb sme schopní vyhotoviť projekty všetkých stupňov i rozsahu. Projektujeme jednorazové drobné úpravy a súčasti dopravných a inžinierskych stavieb, rovnako tak i komplexné novostavby celých diaľničných úsekov.

Sme skúsenými generálnymi dodávateľmi projektovej dokumentácie a to vrátane všetkých potrebných prieskumov a podkladov. Medzi našich zákazníkov sa radia verejní a súkromní investori, stavebné firmy ako aj orgány štátnej správy a samosprávy. Máme skúsenosti v oblasti prípravy stavieb formou PPP a práce v medzinárodných konzorciách.

V našich ateliéroch disponujeme poprednými expertmi na dopravnú infraštruktúru so všetkými  potrebnými autorizáciami pre projektovanie v Českej a Slovenskej republike. Veríme, že najvyššiu pridanú hodnotu klientom prinesieme nielen dôrazom  na technickú kvalitu, ale aj maximálnym tlakom na udržateľnosť našich riešení a technickú inováciu. Aktívne sa zúčastňujeme zavedenia  procesov digitalizácie stavebníctva, tvorby digitálneho dvojčaťa stavby a BIMu všeobecne v Českej republike.

Vďaka vysokej miere vertikálnej integrácie procesov projektovej prípravy vo vnútri našej spoločnosti sme schopní plniť naše zákazky rýchlo a efektívne bez ohľadu na rozsah či obsah požadovaných prác.

Za dobu existencie našej spoločnosti sme zákazníkom dodali stovky projektových dokumentácií všetkých typov a stupňov. Špecializujeme sa predovšetkým na oblasť pozemných komunikácií a súvisiacich infraštruktúrnych objektov, typickými výsledkami našich služieb sú projektové dokumentácie:

  • Všetkých typov pozemných komunikácií
  • Letiskových plôch
  • Nástupíšť, odpočívadiel, vnútroareálových komunikácií a ďalších dopravných plôch
  • Celkových dopravných riešení urbanistických celkov 
  • Mostov a inžinierskych konštrukcií
  • Vodohospodárskych stavieb a plynovodov
  • Elektroinžinierskych objektov
  • Rekultivácií, výstavby a parkov

Celá projektová príprava je v našej firme zabezpečovaná v útvare projektovej prípravy, kterého experti sú rozmiestnení na pracoviskách po celej Českej republike a na Slovensku. Na každej zákazke sú tak vždy nasadení odborníci podľa potrieb a požiadaviek danej zákazky.

ředitel útvaru projektové přípravy staveb

Štěpán Svoboda

Tel.: +420 602 421 244

E-mail: s.svoboda@hbh.cz

Vybrané projekty

Za viac ako 30 rokov existencie spoločnosti HBH Projekt sme klientom odovzdali stovky úspešne dokončených projektov pokrývajúcich široké spektrum našich služieb.