zde se nacházíte:
Home > Projects

Project detail

Project type

Název projektu

Cyklostezky v Uničově

Klient

Město Uničov

Konzultant

HBH Projekt spol. s r.o.

Charakteristika projektu

V rámci této zakázky jsem vyprojektovali 1300 m stezek pro chodce a cyklisty, které jsou součástí sítě cyklostezek města Uničov.

V rámci postupného rozšiřování sítě městských stezek jsme zpracovali projekty na úseky:

Uničov - Brníčko

Stezka pro chodce a cyklisty se smíšeným provozem je vedena v trase stávajícího chodníku vlevo podél silnice II/444 ve směru z Uničova na Šternberk.

Začátek úpravy je proveden na hraně místní komunikace za mostem přes Oskavu, konec úpravy je proveden ne hraně místní komunikace v Brníčku. Konstrukce cyklostezky byla navržena ve dvou úsecích A a B. Mezi těmito úseky je cyklistický provoz veden po po stávající asfaltové komunikaci vedené v souběhu se silnicí II/444. Šířka této komunikace je 3,4 – 4,5 m.

V obou nově zbudovaných úsecích je vozovka stezky na žádost investora provedena ze zámkové dlažby. Část A má základní šířku 2,5 m, část B má základní šířku 2,0 m.

Dukelská

Stezka pro chodce a cyklisty se smíšeným provozem je vedena v trase stávajícího chodníku vlevo podél silnice ulice Dukelské ve směru od ulice Litovelské k ulici Mohelnické.  Konstrukce cyklostezky byla navržena ze zámkové dlažby v šířce 3,0 m. 

Začátek úpravy byl napojen na stávající smíšenou stezku na ulici Litovelské. Konec úpravy byl navržen u přechodu přes ulici Mohelnickou a stezka tak byla napojena na stávající smíšenou stezku podél ulice Generála Svobody. Trasa smíšené stezky kříží stávajících deset místních komunikací napojených  na ulici Dukelskou. Před koncem úpravy kříží smíšenou stezku cyklostezka Uničov – Medlov.

Selected projects

During last 25 years of our company we delivered hundreds of successfuly completed projcets covering broad range of our expertise..