zde se nacházíte:
Home > Projects

Project detail

Project type

Název projektu

D52 5206 Perná - st. hranice ČR/Rakousko 5206.1 Obchvat Mikulova, DSP

Klient

ŘSD ČR, Závod Brno

Konzultant

HBH Projekt spol. s r.o.

Charakteristika projektu

Vypracování PD ve stupni DSP pro stavbu dálnice D52, Mikulov - obchvat.

Celková délka trasy 2,6 km.