zde se nacházíte:
Home > Projects

Project detail

Project type

Název projektu

Přednádražní prostor - I. etapa - Vsetín - DSP a DPS

Klient

MÚ Vsetín

Konzultant

HBH Projekt spol. s r.o.

Charakteristika projektu

Projekt přednádražního prostoru ve Vsetíně. PD ve stupni DUSP byla vypracována v souvislosti s rekonstrukcí železniční stanice.

Technické údaje

Dotčený prostor v těsném sousedství žst Vsetín je lichoběžník o přibližné délce 700 m. PD krom nového autobusového nádraží zahrnuje i rekonstrukci ul. Nádražní, ulici U hřiště a ul. Nemocniční. Před poliklinikou je v místě křížení s ul. Nemocniční navržena okružní křižovatka, která obsahuje rovněž zárodek budoucí propojovací komunikace k ul. Gen. Klapálka. V dokumentaci jsou obsaženy i komunikace pro pěší - krom chodníků také podchod spojující suterén dopravního terminálu stanice s podzemím parkovacího domu u Smetanovy obchodní galerie.

Selected projects

During last 25 years of our company we delivered hundreds of successfuly completed projcets covering broad range of our expertise..