zde se nacházíte:
Home > Projects

Project detail

Project type

Název projektu

Dálnice D55 stavba 5502 Kokory–Přerov

Klient

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Konzultant

HBH Projekt spol. s r.o.

Charakteristika projektu

Vizualizace druhého úseku dálnice D55 mezi Olomoucí a Přerovem. Na konci této stavby je v prostoru Přerov-Předmostí plánována mimoúrovňová křižovatka, ze které dálnice D55 pokračuje na jih v peáži s D1. Vybudování těchto dvou úseků převezme roli tranzitní komunikace mezi Olomoucí a Přerovem a významně tak uleví obcím jimiž prochází stávající silnice I/55. Vizualizace stavby 5502 je zpracována formou kompozice modelu stavby do videozáběrů stávajícího stavu.

Dokument byl zpracován na základě technické dokumentace stupně DSP, projektantem byl HBH Projekt spol. s r. o.

Videogallery

Selected projects

During last 25 years of our company we delivered hundreds of successfuly completed projcets covering broad range of our expertise..