zde se nacházíte:
Home > Projects

Project detail

Project type

Název projektu

Animace UB lunching

Klient

Matiere/Link projekt

Konzultant

HBH Projekt spol. s r.o.

Charakteristika projektu

Vizualizace postupu výstavby jednopolového mostu systému Unibridge ve třech variantách provedení mostovky a to s mostovkou tvořenou ocelovými díly, betonovou mostovkou a mostovkou z prefabrikovaných dílů.

Selected projects

During last 25 years of our company we delivered hundreds of successfuly completed projcets covering broad range of our expertise..