zde se nacházíte:
Home > Projects

Project detail

Project type

Klient

Městský úřad Znojmo

Konzultant

HBH Projekt spol. s r.o.

Název projektu

Dopravní studie – analýza stávajícího stavu a návrh a optimalizace parkování v širším centru města Znojma

Charakteristika projektu

V rámci studie optimalizace parkování v širším centru města Znojma byl zpracován podrobný průzkum parkování v řešeném území s cílem specifikace potřeb jednotlivých dílčích oblastí a podoblastí. Na základě této podrobné analýzy a se zapracováním připomínek zadavatele byl zpracován koncept návrhu dílčích opatření, který byl po projednání se zástupci města finalizován do konečného návrhu včetně ideového návrhu konkrétních úprav uličního prostoru v požadovaných lokalitách.