zde se nacházíte:
Home > Projects

Project detail

Project type

Název projektu

Zkrácené bezpečnostní inspekce okolí škol v Libereckém kraji

Klient

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy

Konzultant

HBH Projekt spol. s r.o.

Charakteristika projektu

Na žádost odboru dopravy Libereckého kraje posoudit bezpečnostní inspekcí pozemní komunikace na přístupových cestách k co nejvíce školám při limitovaném rozpočtu, byla v létě 2008 navržena Ing. Heinrichem metoda tzv. zkrácené bezpečnostní inspekce, která byla následně v rámci zakázky ověřena v dopravním prostředí 40 základních škol rovnoměrně rozdělených dle bývalých okresů Libereckého kraje.

Dvoučlenný inspekční tým pro pilotní ověření metody tvořil certifikovaný bezpečnostní auditor a pedagog s dlouholetou praxí. Pro každou školu byl zpracován samostatný list nejvýznamnějších zjištěných rizik i možných návrhů řešení.

V rámci pilotního ověření byla prověřena účinnost této metody, která umožňuje s minimálními náklady v krátkém časovém horizontu identifikovat mnoho drobných a snadno odstranitelných rizik bezpečného přístupu dětí ke školám, a zároveň umožňuje vytvořit pořadí naléhavosti realizace opatření v jednotlivých lokalitách.

Výsledky projektu byly prezentovány zástupcům obcí, správ komunikací a Policie ČR na samostatném semináři k zvýšení bezpečnosti silničního provozu v obcích na krajském úřadě Libereckého kraje v říjnu 2008.

Selected projects

During last 25 years of our company we delivered hundreds of successfuly completed projcets covering broad range of our expertise..