zde se nacházíte:
Home > Projects

Project detail

Project type

Název projektu

I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí, TDI

Investor

ŘSD ČR

Zhotovitel

M-Silnice, IDS Olomouc

Charakteristika projektu

Technický dozor mostu a přilehlých komunikací.

Hlavní trasa: délka: 1405 m, kategorie: MS 16,5/60

Estakáda přes žel. trať: 516 m

Konzultant

HBH Projekt spol. s r.o.

Klient

ŘSD ČR

Selected projects

During last 25 years of our company we delivered hundreds of successfuly completed projcets covering broad range of our expertise..