zde se nacházíte:
Úvod > Projekty

Detail projektu

Typ projektu

Název projektu

I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí, TDI

Investor

ŘSD ČR

Zhotovitel

M-Silnice, IDS Olomouc

Charakteristika projektu

Technický dozor mostu a přilehlých komunikací.

Hlavní trasa: délka: 1405 m, kategorie: MS 16,5/60

Estakáda přes žel. trať: 516 m

Konzultant

HBH Projekt spol. s r.o.

Klient

ŘSD ČR

Vybrané projekty

Za viac ako 25 rokov existencie spoločnosti HBH Projekt sme klientom odovzdali stovky úspešne dokončených projektov pokrývajúce široké spektrum našich služieb..