zde se nacházíte:
Home > Projects

Project detail

Project type

Název projektu

Přednádražní prostor – I. etapa – Vsetín - DUR (IČ)

Charakteristika projektu

Zajištění vydání územního rozhodnutí pro celý přednádražní prostor, zahrnující přemístění a řešení nového autobusového nádraží a jeho napojení na stávající komunikační síť, krajskou a městskou, rovněž v daném prostoru nově řešenou, včetně přeložení všech dotčených inženýrských sítí.

Konzultant

HBH Projekt spol. s r.o.

Klient

MÚ Vsetín