zde se nacházíte:
Home > Projects

Project detail

Project type

Název projektu

Dálnice D55  stavba 5501 Olomouc–Kokory, vizualizace

Klient

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Konzultant

HBH Projekt spol. s r.o.

Charakteristika projektu

Vizualizace prvního úseku dálnice D55 mezi Olomoucí a Přerovem. Na konci této stavby je v prostoru Přerov-Předmostí plánována mimoúrovňová křižovatka, ze které dálnice D55 pokračuje na jih v peáži s D1. Vybudování těchto dvou úseků převezme roli tranzitní komunikace mezi Olomoucí a Přerovem a významně tak uleví obcím jimiž prochází stávající silnice I/55. Vizualizace stavby 5502 je zpracována formou kompozice modelu stavby do videozáběrů stávajícího stavu.

Dokument byl zpracován na základě technické dokumentace stupně DSP, projektantem byl VIAPONT s. r. o.

Videogallery

Selected projects

During last 25 years of our company we delivered hundreds of successfuly completed projcets covering broad range of our expertise..