zde se nacházíte:
Home > Projects

Project detail

Project type

Název projektu

I/20 Pištín - České Vrbné - vizualizace

Klient

ŘSD ČR, Správa České Budějovice

Konzultant

HBH Projekt spol. s r.o.

Charakteristika projektu

Vizualizace plánovaného úseku silnice I/20 Pištín - České Vrbné. Vizualizace je zpracována formou kompozice modelu stavby do videozáběrů nasnímaných převážně dronem. Dokument obsahuje nejen popis technického řešení, ale i další informace, které popisují stávající stav, širší dopravní vztahy a dopady realizace tohoto úseku.

Technické údaje

Délka trasy je 8 531 m, šířkové uspořádání je z počátku 2+1 od MÚK Češnovice v čtyřpruhu. V úseku jsou dvě mimoúrovňové křižovatky a 10 mostních objektů.

Selected projects

During last 25 years of our company we delivered hundreds of successfuly completed projcets covering broad range of our expertise..