zde se nacházíte:
Úvod > Služby

Naše služby

Poskytujeme komplexné služby pri príprave a realizácii infraštruktúrnych stavieb. Dôraz kladieme predovšetkým na odbornú kvalitu našich výstupov, vysokú pridanú hodnotu pre klientov, udržateľnosť a zmysluplnosť našich riešení. Vytvárame budúcnosť.

Projektová príprava stavieb

Zaisťujeme kompletnú projektovú prípravu infraštruktúrnych stavieb všetkých veľkostí vrátane všetkých súvisiacich dokumentácií. Spracujeme dopravné  a bezpečnostné posudky, dodáme prieskumy, modely a simulácie.  Vyhodnotíme ekonomickú návratnosť a výnosy stavieb. Radi spracujeme kompletné vizualizácie do fotografií či videa alebo celé interaktívne modely stavieb.

Projektovanie

Dopravné inžinierstvo

Vizualizácie stavieb

Poskytujeme všetky služby inžinierskej a majetkovoprávnej prípravy stavieb. Zastupujeme klientov a pomáhame im vo všetkých nevyhnutných procesov prípravy.

 

Viac informácií

Podieľame sa na procese výstavby zaistením služieb odborného stavebného dozoru alebo činnosti správcu stavby. Radi pre klientov zaistíme supervíziu, claim management, odbornú podporu pri riadení stavby alebo komplexný management stavby.

Viac informácií

Poskytujeme klientom odborné služby a nezávislé poradenstvo v oblasti životného prostredia. Zaisťujeme všetky prieskumy, monitoringy a  posudky dopadov stavby na životné prostredie a v neposlednom rade vykonávame ekologický dozor na stavbách.

Viac informácií

Vybrané projekty

Za viac ako 30 rokov existencie spoločnosti HBH Projekt sme klientom odovzdali stovky úspešne dokončených projektov pokrývajúcich široké spektrum našich služieb.