zde se nacházíte:
Úvod > Služby > Stavebný dozor

Stavebný dozor

 

Klientom poskytujeme služby správcu stavby a všetky súvisiace činnosti ako je stavebný dozor, claim management, alebo finančná  a technická supervízia výstavby. Poskytujeme klientom podporu pri investorskej príprave stavby v priebehu realizácie, prípadne sa podieľame priamo na riadení stavieb.

 

 

Stavebný dozor

Klientom poskytujeme v súvislosti s výstavbou infraštruktúrnych stavieb v Českej a Slovenskej republike  služby stavebného dozoru, správcu stavby, claim managementu a ďalšie služby súvisiace s organizáciou výstavby.

Naši experti s dlhoročnými skúsenosťami pri výstavbe najväčších infraštruktúrnych stavieb v Českej a Slovenskej republike, ale aj inde vo svete, zabezpečujú klientom dozor nad výstavbou. Rozsiahly tím našich špecialistov zaisťuje dozor všetkých typov infraštruktúrnych stavieb, od lokálnych rekonštrukcií až po komplexné výstavby celých nových diaľničných ťahov.     

Našim dlhodobým cieľom je zvýšenie kvality a efektivity výstavby, a to nielen v oblasti vedenia výstavby, ale aj v oblasti digitalizácie procesov a nastavenia rovnovážnych zmluvných vzťahov.

Klientom poskytujeme nielen technický dozor investora, ale aj asistenciu pri vykonávaní funkcie správcu stavby, alebo výkon kompletnej činnosti správcu stavby (podľa terminológie FIDIC).

Klientom ponúkame poradenstvo v oblasti výstavby (predovšetkým v oblastiach vedenia rozpočtov, kontroly fakturácie, riadenia času a harmonogramov), vedenie claim managementu podľa podmienok FIDIC, a zabezpečenie kompletného riadenia výstavby.

Skúsenosti máme tiež s vedením finančnej a technickej supervízie pri výstavbe.

Služby stavebného dozoru a súvisiace služby zaisťuje v našej spoločnosti útvar dozorovania stavieb na pracoviskách po celej Českej a Slovenskej republike. 

ředitel útvaru dozorování staveb

Dominik Adler

Tel.: +420 602 526 062

E-mail: d.adler@hbh.cz

https://www.linkedin.com/in/dominik-adler/

Vybrané projekty

Za viac ako 30 rokov existencie spoločnosti HBH Projekt sme klientom odovzdali stovky úspešne dokončených projektov pokrývajúcich široké spektrum našich služieb.