zde se nacházíte:
Úvod > Služby > Vizualizácie stavieb

Vizualizácie stavieb

 

Vizualizácie slúžia predovšetkým ako doplnok bežnej projektovej dokumentácie pre jednoduchšiu predstavu o podobe projektovaného diela, o jeho dopade na krajinný ráz, variantných riešení, apod. Cenné sú hlavne pri prezentácii projektov širokej verejnosti, pre ktorú je orientácia v bežnej projektovej dokumentácii náročná. 

 

 

Vizualizácie stavieb

Vizualizácia zámerov, stavieb a priebehu výstavby slúži ako výborný nástroj k prezentácii a k pochopeniu dopadov stavieb pre širokú verejnosť bez nutnosti odborných vedomostí o stavebnej dokumentácii. Vďaka moderným technológiám sme tak schopní vytvoriť hodnoverný obraz stavebného zámeru pred prvým kopnutím do zeme.

Skutočný stav existujúceho prostredia zachytíme najčastejšie pomocou preletov dronom, pre ktorý disponujeme všetkými potrebnými oprávneniami od Úradu civilného letectva, resp. Dopravného úradu.

Cestné stavby sú charakteristické svojou priestorovou rozľahlosťou a s tým súvisiacou úrovňou detailov, technológií a časovou náročnosťou spracovania ich vizuálnej prezentácie. V závislosti na požiadavkách zákazníkov sme tak schopní vytvárať modelové animácie, zákresy stavebných zámerov do fotografií alebo videa, prípadne komplexné interaktívne modely pre využitie v rámci virtuálnej reality.

Medzi typické výsledky našej práce patria:

  • Letecké práce (dron)
  • Modely stavebných objektov, procesov výstavby
  • Zákres 3D objektov do fotografie
  • Zákres 3D objektov do videa existujúceho stavu
  • Interaktívne modelové prostredie pre virtuálnu realitu

Ateliér vizualizácií stavieb je súčasťou útvaru projektovej prípravy našej spoločnosti. Vďaka integrácie v rámci spoločnosti sme tak schopní ponúknuť klientom úzku spoluprácu jednotlivých tímov a spojiť projektovú prípravu priamo s vizualizáciou stavby. 

ředitel útvaru projektové přípravy staveb

Štěpán Svoboda

Tel.: +420 602 421 244

E-mail: s.svoboda@hbh.cz

Vybrané projekty

Za viac ako 30 rokov existencie spoločnosti HBH Projekt sme klientom odovzdali stovky úspešne dokončených projektov pokrývajúcich široké spektrum našich služieb.