zde se nacházíte:
Home > Projects

Project detail

Project type

Název projektu

I/52 Pasohlávky – úprava stykové křižovatky – dokumentace pro vydání společného povolení, IČ

Klient

ŘSD ČR, Závod Brno

Konzultant

HBH Projekt spol. s r.o.

Charakteristika projektu

Zajištění společného povolení pro stavbu I/52 Pasohlávky - úprava stykové křižovatky včetně majetkoprávní přípravy.