zde se nacházíte:
Home > Projects

Project detail

Project type

Název projektu

Masarykova třída - most M 10 přes řeku Bystřici

Klient

Magistrát města Olomouce

Konzultant

HBH Projekt spol. s r.o.

Investor

Magistrát města Olomouce

Zhotovitel

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Charakteristika projektu

Rekonstrukce původního sdruženého mostního objektu (silniční a tramvajová doprava) včetně trolejového vedení. Na mostě se nachází větší množství inženýrských sítí, tyto jsou nově uloženy v chodníkové části pod ŽB deskou. Požadavkem bylo zachovat a rekonstruovat i původní zábradlí.

Technické údaje

Šířka mostu 28,90 m, délka mostu 21,0 m, délka úpravy komunikace a tramvajové trati cca 84,0 m.

Selected projects

During last 25 years of our company we delivered hundreds of successfuly completed projcets covering broad range of our expertise..