a thesis statement on drugs dissertation writing services chennai oedipus myth essay custom essays for sale expert writing services automobile dealership business plan professional resume writing services denver pay for someone to write essays examples of business plans for restaurants research on abortion
zde se nacházíte:
Úvod > Projekty

Detail projektu

Typ projektu

Název projektu

Ekonomické hodnocení efektivity investičního záměru Silnice I/57 Valašské Meziříčí – Jarcová, obchvat

Klient

Město Valašské Meziřičí

Konzultant

HBH Projekt spol. s r.o.

Charakteristika projektu

Přeložka silnice I/57, stavba „I/57 Valašské Meziříčí – Jarcová, obchvat“, je součástí nového dopravního řešení tahu I/57, propojujícího rychlostní silnici R48 u Palačova s městem Vsetín a dále navazující plánovanou rychlostní silnicí R49 vedoucí na Slovensko.

Součástí ekonomického posouzení záměru byla identifikace ovlivněných úseků stávající silniční sítě, a to jak na vlastní silnici I/57, tak i dalších silnicích i místních komunikacích, kde lze očekávat změnu dopravního zatížení v souvislosti s výstavbou nových mimoúrovňových křižovatek na přeložce silnice I/57. Celkem vstupovalo do ekonomického posouzení 19 úseků stávající sítě komunikací a 8 úseků nového stavu tvořených jak vlastní přeložkou silnice I/57, tak i významnými přeložkami křižujících komunikací.

Vzhledem k specifickému řešení stávajícího průtahu silnice I/57 Valašským Meziříčím, na kterém existuje několik malých okružních křižovatek, byla po konsultaci s odborným pracovištěm ŘSD Praha použita pro stanovení rychlostí na stávajícím průtahu silnice I/57 metoda tzv. plovoucího vozidla. Ve spolupráci s ŘSD Praha byla rovněž podrobněji zkoumána nehodovost na stávajících úsecích silniční sítě.

Tento detailní přístup významně ovlivnil výsledné řešení, které shledalo investici jako efektivní a vyústilo v doporučení pro realizaci investice.

Vybrané projekty

Za více než 25 let existence společnosti HBH Projekt jsme klientům odevzdali stovky úspěšně dokončených projektů pokrývající široké spektrum našich služeb.