business planning manager job description good font phd thesis homework practice workbook geometry answers dissertation aims social benefits of marijuana deserve scholarship essay help graduate school nursing admission essay
zde se nacházíte:
Úvod > Projekty

Detail projektu

Typ projektu

Název projektu

Zámer podle §22 zák. č. 24/2006 Z. z - Dálnice D4 Bratislava, křižovatka Ivanka sever – Stupava

Konzultant

HBH Projekt spol. s r.o.

Charakteristika projektu

Zámer byl zpracován na základě technického řešení ve stupni technické studie zpracované firmou HBH Projekt spol. s r.o.

Předmět Zámeru se nachází na území Slovenské republiky a je součástí tzv. „nultého“ okruhu Bratislavy představovaného dálnicí D4. Jedná se o novostavbu dálnice mezi křižovatkou s dálnicí D1 severně od Ivanky pri Dunaji po křižovatku se silnicí I/2 jižně od Stupavy, a to ve čtyřpruhovém uspořádání návrhové kategorie D 26,5/120, se třemi mimoúrovňovými křižovatkami (MÚK Ivanka pri Dunaji – sever, MÚK Rača, MÚK Záhorská Bystrica) a s tunelovým úsekem kategorie T 8,0/80 (pro každý směr jedna trouba) pod masívem Malých Karpat.

Předmětný úsek dálnice D4 především odlehčí aglomeraci Bratislava a jejím obyvatelům, přes kterou je v současné době tranzitní doprava vedena a zároveň zkrátí vzdálenost přepravních tras ve směru západ – východ. Celkově se v dotčeném území zvýší dostupnost a plynulost dopravy.

Posuzované varianty v Zámeru označené 2,3 a 7 se liší vlastním směrovým vedením a tedy i celkovou délkou záměru (16,785 až 18,056 km), počtem tunelů (Varianta 2 a 7 jeden, Varianta 3 dva) a celkovou délkou tunelů (5,437 až 9,481 km).

U všech variant bylo v rámci Zámeru provedeno hodnocení vlivu na jednotlivé složky životního prostředí a na obyvatelstvo. Následovalo komplexní závěrečné hodnocení spolu s technicko-ekonomickým a dopravním porovnáním. Jako nevhodná byla identifikována Varianta 3 (zatížení obytné zástavby Rači a Borinky, závažné střety s chráněnými územími přírody, zásah do vinohradnického obrazu krajiny, nesoulad s platnou ÚPD, složité a finančně náročné technické řešení). U Varianty 2 a 7 byly vlivy hodnoceny jako únosné, navržena byla celá řada opatření.

Na základě podání Zámeru vydalo MŽP Slovenské republiky dne 18.7.2010 Rozsah hodnotenia, který vymezuje jednotlivé varianty a rozsah jejich hodnocení v dalším stupni procesu EIA (Správa o hodnotení činnosti).