zde se nacházíte:
Úvod > Projekty

Detail projektu

Typ projektu

Název projektu

II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, PD

Klient

KSÚS Středočeského kraje

Konzultant

HBH Projekt spol. s r.o.

Charakteristika projektu

Zajištění územního rozhodnutí pro rekonstrukci silnice II. třídy v délce 6,5 km včetně majetkoprávního projednání s vlastníky dotčených pozemků.