zde se nacházíte:
Úvod > Kariéra > Starostlivosť o zamestnancov

Starostlivosť o zamestnancov

osobné nasadenie – kreativita – lojalita & dôvera – podpora – otvorenosť

Starostlivosť o zamestnancov

Nesmierne si vážime osobné nasadenie, kreativitu a lojalitu našich ľudí.

Uvedomujeme si, že naše úspechy sú v priamej súvislosti s profesionalitou, odbornosťou i osobným prístupom našich zamestnancov. Veľmi si ich za to vážime. Snažíme sa vytvárať čo najvhodnejšie pracovné podmienky a podnecovať tvorivú, priateľskú a neformálnu atmosféru.

Veríme na work life balance a aktívne podporujeme zosúladenie práce s osobným a rodinným životom. Vítame pracovné i spoločenské zapojenie žien počas materskej a rodičovskej dovolenky a rodičom vychádzame v ústrety skrátenými pracovnými úväzkami.

Osobná zodpovednosť a svedomitý prístup našich pracovníkov k pracovným úlohám nám umožňujú vytvárať maximálne slobodné a inšpiratívne prostredie, ktoré stimuluje aktivitu a všetkým kolegom umožňuje osobný rast.

Neobvykle horizontálna štruktúra riadenia a malé pracovné skupiny uľahčujú pružnú vnútrofiremnú komunikáciu a ľahké zavádzanie zmien. Vedenie firmy  načúva svojim zamestnancom a snaží sa podporiť aj mimopracovné spoločné aktivity. Napriek nárastu firmy v posledných rokoch majú naši kolegovia k sebe blízko a udržiavajú si priateľské osobné vzťahy.

Našim zamestnancom ponúkame:

 • Pružnú pracovnú dobu a občasnú prácu z domova
 • Možnosť skráteného úväzku
 • Plne hradené odborné vzdelávanie podľa individuálnych potrieb, študijné voľno
 • Rozpočet na osobný rozvoj podľa vlastného uváženia
 • Príplatky za zvýšenie kvalifikácie (autorizácia, oprávnenie, postgraduálne štúdium a pod.)
 • Príspevok na stravovanie
 • Týždeň dovolenky naviac a sick days
 • Príspevok na dôchodkové a životné poistenie
 • Možnosť firemnej pôžičky
 • Mobilný telefón
 • V súvislosti s pozíciou automobil na súkromné ​​účely
 • Pravidelné výjazdové spoločenské a športové stretnutia všetkých pracovníkov spoločnosti, neformálne stretnutia