zde se nacházíte:
Úvod > Kariéra > Kariéra

Kariéra

Pridajte sa k nám, podporíme Vašu sebarealizáciu a osobný rast!

Kariéra v našej spoločnosti

Sme stabilný a perspektívny zamestnávateľ s pracoviskami v celej Českej a Slovenskej republike. Združujeme viac než 200 odborníkov, z ktorých mnohí sú špičkou vo svojom odbore.

Podporujeme a oceňujeme samostatnosť, originalitu, odbornosť i osobný rast všetkých našich zamestnancov. Dbáme na kvalitu a prívetivosť pracovného prostredia, ale aj rovnováhu medzi pracovným a osobným životom. Staviame na hodnotách obojstrannej dôvery, otvorenosti a férovosti. Vďaka tomu sa nám darí budovať a udržiavať funkčný kolektív s malou mierou fluktuácie.

Veríme, že k otvorenému a priateľskému prostrediu v spoločnosti prispieva aj rovnomerné zastúpenie žien a mužov, a zároveň aj všetkých vekových skupín zamestnancov. Mnoho našich mladých kolegov sa zoznámilo s našou spoločnosťou už počas vysokoškolského štúdia a nastúpilo k nám ako do svojho prvého zamestnania. Pri svojom odbornom raste sa môžu spoľahnúť na skúsenosti a pomoc popredných inžinierov s mnohoročnou praxou v odbore. Zdieľanie informácií a vzájomné obohacovanie sa považujeme za našu devízu.

Prečo u nás pracovať?

  • Máte možnosť byť pri príprave najväčších dopravných stavieb v Českej a Slovenskej republike
  • Podporíme Vás vo Vašom osobnom i profesionálnom raste, to je pre nás dôležité
  • Ponúkame Vám možnosť sebarealizácie, veľkú mieru slobody spojenú so zodpovedajúcou zodpovednosťou
  • Zakladáme si na priateľskej a neformálnej firemnej kultúre naprieč spoločnosťou
  • Finančné ohodnotenie zodpovedá nárokom na danú pozíciu, finančne oceňujeme zvýšenie kvalifikácie
  • Vytvoríme Vám priaznivé pracovné podmienky, vrátane možnosti skráteného úväzku