zde se nacházíte:
Úvod > Služby > Dopravné inžinierstvo

Dopravné inžinierstvo a bezpečnosť dopravy

V Českej republike a na Slovensku spracovávame všetky typy dokumentácií z oblasti dopravného inžinierstva a bezpečnosti cestne premávky. 

Dopravné inžinierstvo a bezpečnosť dopravy

V Českej republike a na Slovensku spracovávame všetky typy dokumentácií z oblasti dopravného inžinierstva a bezpečnosti cestnej premávky.

Naši experti na bezpečnosť dopravy sa pravidelne zúčastňujú medzinárodných európskych projektov, organizujú semináre zamerané na bezpečnosť cestnej premávky, vykonávajú bezpečnostné audity, inšpekcie a návrhy bezpečnostných opatrení.

V oblasti dopravného inžinierstva vykonávame všetky dopravné prieskumy a posudky, vytvárame dopravné modely a mikrosimulácie dopravných riešení. 

V neposlednom rade poskytujeme klientom analýzy nákladov a výnosov dopravných riešení, multikriteriálne analýzy, výpočty finančnej návratnosti a ďalšie posúdenia. 

Typickými príkladmi našich služieb sú:

  • Dopravné generely územných celkov i jednotlivých obcí a miest, vrátane cyklistickej a pešej dopravy 
  • Štúdie organizácie dopravy a dopadov zmien organizácie dopravy, vrátane dopravy v kľude 
  • Dopravné prieskumy, merania, vyhodnocovania
  • Spracovanie dopravných modelov a ich správa, mikrosimulácie dopravných riešení 
  • Posudky kapacít profilov pozemných komunikácií, križovatiek, priepletových úsekov a pripojení 
  • Posudzovanie efektivity výstavby komunikácií metódou HDM IV, analýza nákladov a prínosov (CBA)
  • Pasport komunikácií a dopravného značenia 
  • Bezpečnostné audity a inšpekcie
  • Riešenie nehodových lokalít

Naši experti na dopravné inžinierstvo a bezpečnosť dopravy sú súčasťou útvaru projektovej prípravy lokalizovaní na pracoviskách v Brne pre Českú republiku a v Bratislave pre Slovensko.

ředitel útvaru projektové přípravy staveb

Štěpán Svoboda

Tel.: +420 602 421 244

E-mail: s.svoboda@hbh.cz

Vybrané projekty

Za viac ako 30 rokov existencie spoločnosti HBH Projekt sme klientom odovzdali stovky úspešne dokončených projektov pokrývajúcich široké spektrum našich služieb.