us history regents essay help best online resume writing service xenia ohio state admission essay custom essays writing service business finance assignment written research proposal should abortion be legal essay lynn gabbay phd thesis
zde se nacházíte:
Úvod > Služby > Dopravné inžinierstvo

Dopravné inžinierstvo a bezpečnosť dopravy

V Českej republike a na Slovensku spracovávame všetky typy dokumentácií z oblasti dopravného inžinierstva a bezpečnosti cestne premávky. 

Dopravné inžinierstvo a bezpečnosť dopravy

V Českej republike a na Slovensku spracovávame všetky typy dokumentácií z oblasti dopravného inžinierstva a bezpečnosti cestnej premávky.

Naši experti na bezpečnosť dopravy sa pravidelne zúčastňujú medzinárodných európskych projektov, organizujú semináre zamerané na bezpečnosť cestnej premávky, vykonávajú bezpečnostné audity, inšpekcie a návrhy bezpečnostných opatrení.

V oblasti dopravného inžinierstva vykonávame všetky dopravné prieskumy a posudky, vytvárame dopravné modely a mikrosimulácie dopravných riešení. 

V neposlednom rade poskytujeme klientom analýzy nákladov a výnosov dopravných riešení, multikriteriálne analýzy, výpočty finančnej návratnosti a ďalšie posúdenia. 

Typickými príkladmi našich služieb sú:

  • Dopravné generely územných celkov i jednotlivých obcí a miest, vrátane cyklistickej a pešej dopravy 
  • Štúdie organizácie dopravy a dopadov zmien organizácie dopravy, vrátane dopravy v kľude 
  • Dopravné prieskumy, merania, vyhodnocovania
  • Spracovanie dopravných modelov a ich správa, mikrosimulácie dopravných riešení 
  • Posudky kapacít profilov pozemných komunikácií, križovatiek, priepletových úsekov a pripojení 
  • Posudzovanie efektivity výstavby komunikácií metódou HDM IV, analýza nákladov a prínosov (CBA)
  • Pasport komunikácií a dopravného značenia 
  • Bezpečnostné audity a inšpekcie
  • Riešenie nehodových lokalít

Naši experti na dopravné inžinierstvo a bezpečnosť dopravy sú súčasťou útvaru projektovej prípravy lokalizovaní na pracoviskách v Brne pre Českú republiku a v Bratislave pre Slovensko.

ředitel útvaru projektové přípravy staveb

Štěpán Svoboda

Tel.: +420 602 421 244

E-mail: s.svoboda@hbh.cz

Vybrané projekty

Za viac ako 25 rokov existencie spoločnosti HBH Projekt sme klientom odovzdali stovky úspešne dokončených projektov pokrývajúcich široké spektrum našich služieb.